Hemsidan är nerlagd.

Sedan 2005 har jag drivit hemsidan, www.maglehem.com, med målet att informera om Maglehem med  omnejd.
När hemsidan startades var den allmänna kunskapen om hemsidor ganska begränsad och gjordes därför med äldre teknik för att vara enkel att hantera. På senare tid har sidan i endast uppdaterats med händelser i bygden.
Antalet besökare på min sida har successivt minskat för att idag vara mellan 5-8000 besökare per månad.

Nu har både teknik och kunskap väsentligt förändrats. Facebook är numera en samlingsplats för väldigt många.

Nyligen upptäckte jag att det finns en ny grupp på Facebook som heter "Maglehem med omnejd".
Gruppen drivs av några välkända profiler från Maglehemsområdet.
Sidan innehåller bl.a. en flik med "Evenemang" i området - en funktion som jag försökt underhålla på min sida.

Med mina begränsade kontakter har det blivit allt svårare att få information om händelser i bygden.
Den nya gruppen har väsentligt bättre förutsättningar att hålla en komplett uppdaterad evenemangskalender för vårt område.
Min uppfattning är att det nya gruppen är ett lovvärt initiativ till att ytterligare höja den goda
stämning som råder i bygden - gärna med en indelning i de olika grupper/falanger som finns i bygden.

Jag önskar den nya gruppen lycka till och säger TACK för mina 12 år som Webmaster på www.maglehem.com.

Björn Green